Hopp til hovedinnhold

Erfaringsutveksling: Ulike tilnærmingar til skriving

Formålet med denne økta er å presentere erfaringar med utgangspunkt i den tilnærminga til skriving som de valde i økt 2. Erfaringane deler de med kollegaer. Kommentér og still spørsmål til dei presentasjonane som blir lagt fram.

Kva erfarte de? Kva for utfordringar støtte de på? På kva måte støttar iscenesettinga dei ulike elevane si skriveutvikling og læringspotensiale?

Kommentér og still spørsmål til dei andre sine presentasjonar og erfaringar.