Hopp til hovedinnhold

Tips til et godt språkmiljø

Behova til elever med språkvanskar

Elever på småtrinnet og elever med språkvansker har som regel behov for:

  • Mer tid til å oppfatte, fastholde og tolke språklige uttrykk

  • Mer tid til å produsere språklige uttrykk

  • En lærer som snakker sakte og tar pauser

  • Avgrenset mengde informasjon og enkle setninger

  • Mange repetisjoner, særlig av begreper og beskjeder

  • Visuell støtte i form av film, bilde, symbol og kroppsspråk

  • Varierte og fleksible prøveformer

  • Hjelp til å forstå ironi, dobbeltbetydning, billedlig språk og utrykk

  • Teknologi som gir muligheter til å forstå og formidle kunnskap