Hopp til hovedinnhold

Refleksjon

Samtale i par/grupper, oppsummering i plenum (15 min):

  • Hva gjorde mest inntrykk på deg?

  • Hvilke poeng tar du med deg videre?

  • Hva tenker du er viktig når du skal tilpasse klasseundervisningen for en elev med språkvansker?

  • Hvordan kan det legges til rette sosialt?