Hopp til hovedinnhold

Refleksjon til aktivering av forkunnskap

Refleksjonsspørsmål til aktivering av forkunnskap

Individuelt arbeid: 2 min

Bruk vedlagte VØL-skjema (pdf), og fyll inn i «Veit-kolonnen» og «Ønskjer-kolonnen».

  • Kva veit du om språkvanskar? Har du til dømes:

    • Hatt elevar med språkvanskar?

    • I tilfelle, korleis kom språkvanskane til uttrykk?

    • Kven samarbeidde du med?

  • Kva ønskjer du å vite meir om innanfor dette feltet?
     

Grupperefleksjon: 15 min.

Rekkeframlegg, alle deler sine refleksjonar frå spørsmåla.

Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine refleksjonar i løpet av avsett tid.