Hopp til hovedinnhold

Førelesning

I denne førelesninga ser vi nærare på kva språkvanskar er, og korleis språklege komponentar påverkar og fungerer i samspel med kvarandre.