Hopp til hovedinnhold

Gruppeoppgåve

Individuelt arbeid: 2 min.

Noter ned to nye ting du har lært om språkvanskar i «Lært-kolonnen» i VØL-skjemaet.

Grupperefleksjon: 15 min.

Rekkeframlegg, alle deler sine refleksjonar frå oppgåva.

Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine refleksjonar i løpet av avsett tid.