Hopp til hovedinnhold

Oppsummering av økt 1 og 2

  • Lag en oversikt over prøver skolen bruker utover de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing.
     
  • Diskuter skolens rutiner for å følge opp elever med resultater under bekymringsgrensene.