Hopp til hovedinnhold

De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing (del 3)

Filmen viser hvordan kontaktlærere og skoler kan benytte resultater fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing for å følge opp og gi tilpasset opplæring til elever som har stagnert eller er kommet til kort i den første leseopplæringen.

Denne filmen er tekstet. Klikk her for å se hvordan du kan aktivere tekstingen.