Hopp til hovedinnhold

Forslag til videre arbeid

Bruk oversikten dere laget før dere så filmen. Se på oversikten over tilleggsprøver som benyttes på skolen.

Diskuter følgende:

  • Hvorfor tas disse prøvene?
     
  • Gir prøvene utvidet informasjon om elevenes leseferdigheter?
     
  • Er det behov for å supplere med andre kartleggingsprøver?