Hopp til hovedinnhold

Språkløyper
AV Språkløyper
21.12.2016

Desse nye pakkane og øktene kjem i Språkløyper

Mange lurer på når nye ressursar kjem i Språkløyper-prosjektet. Her får du oversikta over det siste nye og kva som er i vente.

Språkløyper-ressursane er flittig brukt landet rundt – så flittig at stadig fleire brukarar i seinare tid har etterlyst meir materiell. Dei tilsette ved Lesesenteret og Skrivesenteret jobbar alt kva reimer og tøy kan halda for å stadig planlegga og gjera ferdig pakkar og økter.

Her er den oppdaterte oversikta over kva som kjem i Språkløyper-universet den næraste tida:

 

Barnehage

Språkvansker: Kjem med ti økter våren 2017.

Brobygger: Kjem med ti økter tidleg i 2018.

 

Vidare vil det komma to pakkar til:

Observasjon, dokumentasjon og kartlegging 

og

Språklek, lek med språk og språklig bevissthet 

 

Overgang barnehage - skule

Pakken Overgang barnehage - skole for kommunalt nivå har nå fem økter, vidare vil desse øktene komma:

 

Økt 6: Veien videre, juni 2017.

Økt 7: Minoritetsspråklige i fokus, hausten 2017.

 

Barnetrinn


Begynnaropplæringa

Introduksjon til begynneropplæringa: Økt om kva som kjenneteiknar god begynnaropplæring kjem våren 2017

 

Lesing i begynneropplæringa: Økt om småbøker kjem i januar 2017.

 

Skriving i begynneropplæringen: Blir revidert våren 2017.

 

Lese- og skrivevansker – trinnovergripende: Fem økter er planlagt. To økter blir publisert i perioden januar – februar 2017.

 

Når det blir vanskelig med lesing og skriving på 1. – 2. trinn: Vil bestå av sju økter. Tre er publisert, dei øvrige øktene vil bli publisert i løpet av januar – april 2017.


Heile barnetrinnet, mest for 3. - 7. trinn

Å arbeide med språk: Økter som allereie ligg ute skal bli bearbeida, tre nye økter skal publiserast i løpet av februar 2017.

 

Lese- og skrivevansker – trinnovergripende: Fem økter er planlagt. To økter blir publisert i perioden januar – februar 2017.

 

Lese- og skrivevansker på 3. – 7. trinn: Blir publisert seint på hausten 2017.

 

Nyankomne minoritetspråklige elever: Kjem med fire økter i  april 2017.

 

Språkvansker: Kjem med seks-åtte økter i april 2017.

 

Elever med høyt potensiale: Kjem med ca fem økter seint på hausten 2017.

 

Lesing og skriving i engelsk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Lesing og skriving i musikk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Lesing og skriving i kunst og håndverk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Kompenserende lese- og skriveteknologi: Kjem sommaren 2017.

 

Å støtte elevenes skriving kommer: Kjem våren 2017.

 

Læringsfremmende vurdering av skriving: Kjem med to økter våren 2017.

 

Å kartlegge og observere elevenes lese- og skriveferdigheter: Kjem i 2017 eller 2018.

 

Vidare er følgjande pakkar eller økter planlagt i perioden 2017-2019:

Valg av læremidler i begynneropplæringen

Leseengasjement og førforståing

Koding og leseflyt

Leseforståing

Lesing og skriving i meiningsfulle samanhengar

Lesing og kjønn

Lesing og skriving i flere fag

Å lese og skrive på skjerm, muligheter og utfordringer

Prinsipper for god skriveopplæring

Lesing og skriving i norsk

 

Ungdomstrinn

God skriveopplæring: Ny økt med mellomøkt kjem i februar 2017, ytterlegare tre økter med mellomøkter kjem seinare våren 2017.

 

God leseopplæring: Kjem med to økter i januar 2017. Seinare kjem fleire økter.

 

Nyankomne minoritetspråklige elever: Kjem med fire økter våren 2017.

 

For elevar med individuell opplæringsplan i fleire fag: Kjem med ca fire økter våren 2017.

 

Lesing og skriving i språkfaga: Kjem hausten 2017.

 

Elles er desse pakkane planlagde i perioden 2017-2019:

Å lese frå ulike kjelder

Å planlegge heilskapleg undervisning

Lesing i samfunnsfaga (fleire økter)

Lesing og skriving i norsk

Nynorsk som sidemål

Lesing og skriving i realfaga

Minoritetsspråklege

Lese- og skrivevanskar

Språkvanskar

 

Vidaregåande opplæring               

Digital lesing: Kjem med ca fire økter april 2017.

 

Lese- og skrivemotivasjon i Helse- og oppvekstfag: Kjem med tre økter våren 2017.

 

Lesing og skriving i Design og håndverk: Kjem våren 2017.

 

God skriveopplæring: Ny økt med mellomøkt kjem i februar 2017, ytterlegare tre økter med mellomøkter kjem seinare våren 2017.

 

God leseopplæring: Kjem med to økter i januar 2017, seinare kjem fleire økter.

 

Nyankomne minoritetspråklige elever: Kjem med fire økter våren 2017.

 

Tverrfagleg prosjekt og sjølvregulering: Kjem med to-tre økter hausten 2017.

 

 For elevar med individuell opplæringsplan i fleire fag: Kjem april 2017.

 

Elles er desse pakkane planlagde i perioden 2017-2019:

Å planlegge heilskapleg undervisning

Lesing i samfunnsfaga

Lesing og skriving i norsk

Nynorsk som sidemål

Lesing og skriving i språkfaga

Lesing og skriving i realfaga

Lese- og skrivevanskar

Språkvanskar

Arbeid med tekst i El, TIP og BA

Yrkesretting og relevans i fellesfag (FYR)

Dette er Språkløyper

Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Personalet i barnehager, lærere i grunnskolen, og faglærere i videregående skal delta i strategien. Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker, laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere. Det arrangeres også årlige oppstartsamlinger for lærere og barnehage- og skoleledere. Andre virkemidler er Språkkommuner og tilskudd til tiltak mot målgruppene. Lesesenteret har fått ansvar for å drive Språkløyper, i samarbeid med Skrivesenteret.

SISTE ARTIKLER

24.11.2017

24.11.2017

24.11.2017

24.11.2017

24.11.2017