Hopp til hovedinnhold

De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing (del 2)

Filmen viser eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn. Anne Elisabeth Dahle og Edle Inga Bentsen forklarer hvilke ferdigheter delprøvene måler og hva som kreves for å mestre ulike oppgavetyper.

Denne filmen er tekstet. Klikk her for å se hvordan du kan aktivere tekstingen.