Hopp til hovedinnhold

Gruppediskusjon

Gå sammen i grupper på 2-4 personer.

Diskuter og reflekter over skolens rutiner og vurder følgende forhold:

  • Hvordan følger den enkelte lærer opp elever med resultater under bekymringsgrensen innenfor klassens rammer?

(Notér momentene, og bruk dem som grunnlag for oppsummeringen i økt 3.)