Hopp til hovedinnhold

Diskusjon/refleksjon

I skolen er vi pålagt å dokumentere elevers leseferdigheter.

Gå sammen to og to, og bruk 10 minutter på å diskutere følgende påstander:

  • Lærere vet hvilke kartleggingsprøver som fungerer i skolen
  • Kartleggingsprøver i lesing som har vært brukt i mange år, gir god informasjon om elevers ferdigheter
  • Det er det samme hvilke prøver vi bruker for å kartlegge elevers lese- og skriveferdighet
  • Kartleggingsprøver bekrefter stort sett det lærere allerede vet om elevenes lese- og skriveferdighet