Hopp til hovedinnhold

Film: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing (del 1)

I denne filmen presenterer Edle Inga Bentsen og Anne Elisabeth Dahle hvorfor det er viktig å kartlegges elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet.

Denne filmen er tekstet. Klikk her for å se hvordan du kan aktivere tekstingen.