Hopp til hovedinnhold

Forelesning: Hva er stasjonsundervisning?

I forelesningen ser vi nærmere på hva som ligger til grunn for stasjonsundervisning som metode, hvorfor stasjonsundervisning er en god metode i begynneropplæringen og hvilke suksesskriterier lærere som har brukt stasjonsundervisning lenge, peker på.