Hopp til hovedinnhold

Gutter i barnehagen

Gutter og jenter er ulike fra naturens side. For eksempel tilegner gutter seg språk noe senere enn det jenter gjør. Jentene er tidligere ute med både å forstå og produsere språk, og ved treårsalder har jentene et rikere vokabular enn det guttene har. Ved fireårsalder utjevnes imidlertid de språklige kjønnsforskjellene. Til tross for at guttene tar igjen jentene når det kommer til språk og interesserer, deltar de mindre i språk- og leseaktiviteter i barnehagen enn det jentene gjør. Forsking tyder på at denne trenden vedvarer opp i skolealder. Bevisste voksne i barnehagen kan være med å snu denne trenden ved å tidlig legge til rette for at både gutter og jenter får ta del i positive leseerfaringer med utgangspunkt i deres interesserer og preferanser.

I utprøvingen av Språkløyper finnes kompetansehevingspakken ”Språk- og leseaktiviteter” som viser hvordan en jobber med alle barns språk, både gutter og jenter. I dette arbeidet synliggjøres den voksnes rolle knyttet til det å inkludere og engasjere alle barna, også gutter.  

I endelig versjon av Språkløyper vil det være en kompetansehevingspakke hvor det vi vet om kjønnsforskjeller når det gjelder språk hos barn vil bli tematisert.