Hopp til hovedinnhold
Gutt som leser

Å arbeide med engasjement og førforståelse

Vi vet at engasjement og aktivering av forkunnskaper har stor betydning for læringsutbytte til elevene. Hvordan kan vi hente fram elevenes forkunnskaper i forkant av lesing, og hva skaper engasjement?

Engasjement for lesing og læring betyr ikke at det alltid skal begeistre, men at eleven er aktiv i egen lese- og læreprosess. Men hva er det egentlig som gir elevene motivasjon og engasjement i lesing og læring, og hva er det som kjennetegner en engasjert lærer? Det ser vi på i denne Språkløyper-pakken.

Å skape engasjement i førlesingsfasen dreier seg også om å hente fram forkunnskaper i temaet vi skal jobbe med. Det hjelper elevene med å forstå hensikten med det de skal lese, og å kople på det de kan fra før. Når en i førlesingsfasen ønsker å pirre nysgjerrigheten eller kople elevene på et emne bør en ta utgangspunkt i om en tror elevene har mye, lite eller varierende kjennskap til lærestoffet, og la dette styre valg en av førlesingsaktivitet.

Sentrale spørsmål

  • Hva skaper engasjement hos elevene?
  • Hvordan kan læreren skape engasjement for lesing?
  • Hvordan kan læreren aktivere og bygge forkunnskap?
Bruk av pakken