Hopp til hovedinnhold
Ikon: Barnehage og barneskole

Overgang fra barnehage til skole

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole inneholder noen sentrale spørsmål som gjenspeiles i pakkens fire hovedtema. Aktørene i denne prosessen er barnehage- og skoleeier, pedagoger og ledere i barnehage og skole, foreldre og barn.

Undersøkelser viser at ansatte i barnehage og skole har lite kunnskap om hverandre og at kommunikasjonen ofte er mangelfull og tilfeldig (Rambøl, 2010; Broström, 2009). Arbeidet med kompetanseutviklingspakken vil blant annet komme inn på hvordan de to læringsinstitusjonene kan lære av hverandre gjennom møtepunkter og erfarings- og informasjonsutveksling for å skape en bedre sammenheng og kontinuitet i overgangen fra barnehage til skole.

Mål:

Arbeid med kompetanseutviklingspakken vil gi innsikt i temaene kulturmøter, samarbeid, språkarbeid og kartlegging, og gir økt forståelse for hvordan systematisk arbeid med språk, lesing og skriving har betydning for barns språklige utvikling og kompetanse. Gjennom arbeid med pakken skal kommuner utvikle rutiner og systemer som ivaretar barns språk, lese- og skriveutvikling på best mulig måte i overgangen fra barnehage til skole. Det er viktig at kommunen også involverer de private barnehagene i dette arbeidet.

Kompetanseutviklingspakken involverer ikke skolefritidsordningen i arbeid med øktene, fordi SFO ikke er pålagt et slikt pedagogisk innhold i sitt daglige arbeid. Noen kommuner har likevel krav til pedagogisk innhold i SFO. SFO er en viktig del av barnas skolehverdag, og er derfor også en viktig arena for barns språkutvikling. Det kan derfor være naturlig også for noen SFO-ansatte å arbeide med deler av pakken. I tillegg har utdanningsdirektoratet utviklet en egen nettressurs for kvalitet i SFO.

  • Hvilken kunnskap om språk, lesing, skriving og språkutvikling er det viktig at aktørene innehar for å skape kontinuitet og sammenheng for barnet i overgangen fra barnehage til skole?
  • Hvordan kan kartlegging og observasjon anvendes for å fremme pedagogisk arbeid i begge opplæringsinstitusjonene?
  • Hva bør det fokuseres på i samarbeidet for å ivareta barns språklige utvikling og læring i overgangen fra barnehage til skole?
  • Hvorfor er det viktig at de to institusjonene forstår og kjenner hverandres praksiser?
  • Hva er likheter og ulikheter i lover, planer og opplevelser for barnehagelærere og lærere?
  • Hvorfor er språk, lesing og skriving så viktig for å mestre livet?
  • Hvordan kan vi lære og utvikle oss ved å snakke sammen?
  • Hva ønsker vi å utvikle videre?
Slik bruker du pakken