Hopp til hovedinnhold
Banner - eiere og ledelse

Eiere og ledelse

Gjennomføring av av Språkløyper kan gi egne utfordringer til barnehage- og skoleeiere. I tillegg har styrere og barnehager også behov for å oppdatere sine kunnskaper innen feltene språk, lesing og skriving. Derfor blir det utviklet egne ressurser for disse gruppene. Ressursene skal være til hjelp når Språkløyper gjennomføres i egen kommune, skole og/eller barnehage.

 

Språkkommuner

Jobber du i en språkkommune, eller lurer på hva en språkkommune egentlig er? På Utdanningsdirektoratets nettside finner du oversikt over kommunene, informasjon om økonomiske midler og rammeverk og hjelp i arbeidet med denne delen av Språkløyper-strategien.