Hopp til hovedinnhold
Jente leser i en bok

Når lesing og skriving blir utfordrende

Elevene begynner på skolen og tenker at det er NÅ de skal lære seg å lese og skrive. For noen begynneropplæringen mer strevsom enn de hadde forventet. Andre møter utfordringer senere i skoleløpet. Enkelte elever kan ha utfordringer på ett avgrenset område i en kortere periode, mens for noen er vanskene vedvarende.

Dette er den første av flere kompetanseutviklingspakker som vil ta for seg utfordringer med skriftspråket på barnetrinnet. Den første av disse er ikke spesifikt rettet mot trinn, men er aktuell for hele barnetrinnet. I kommende kompetanseutviklingspakker øktene rettes inn mot 1. – 2. og 3. – 7. trinn.

 

Sentrale spørsmål:

  • Hva er fonologisk og fonemisk bevissthet?
  • Hva er automatisert og funksjonell bokstavkunnskap?
  • Hva er fonologisk lesing og skriving?

 

Slik bruker du pakken