Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Bok og forstørrelsesglass

Spesielle utfordringer


Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet der det fokuseres på de elevene som synes lesing og skriving er ekstra utfordrende. De ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som lese- og skrivevansker, språkvansker, potensial som ikke blir brukt fullt ut, annen kulturell bakgrunn, problemstillinger knyttet til kjønn, skole-hjem-problematikk med mer. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.