Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Bok og forstørrelsesglass

Lese- og skrivevansker


Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet der det fokuseres på de elevene som synes lesing og skriving er ekstra utfordrende.