Hopp til hovedinnhold
Ordsky

Å arbeide med språk

I kompetansepakken Å arbeide med språk vises det praksisnære eksempler på hvordan lærere kan arbeide med ord som en integrert del av leseopplæringen. Arbeidet med ord er hele tiden knyttet til tekster som elevene møter i skolehverdagen. Tiltakene som er beskrevet i kompetansepakken er i tråd med hva forskning har vist gir økt læringsutbytte for elevene.

I kompetansepakken forklares det hvorfor det er viktig å arbeide med ord i undervisningen, og hvordan lærere kan arbeide med ord for å fremme økt leseforståelse hos elevene. Det blir videre bli satt søkelys på hvilke ord det kan være nyttig å velge ut fra en tekst, og hvordan en kan få til lærersamarbeid rundt utvalgte fokusord.

De tre første øktene er knyttet til forberedelsene lærerne må gjøre i forkant av undervisningen, og de resterende øktene tar for seg arbeid med ord i selve undervisningen.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan ordforråd og leseforståelse henger sammen
  • Hvordan velge ut nyttige ord fra en tekst
  • Hvordan sikre lærersamarbeid rundt utvalgte ord
  • Hvordan arbeide med ord knyttet til en tekst
  • Hva vi vet om flerspråklige elever og arbeid med ord
  • Hvordan vurdere ordkunnskap underveis i arbeidet
Bruk av pakken