Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Ikon: Mann leser for 3 barn

Lesing som grunnleggende ferdighet

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet med lesing som hovedbærende tema. Alle pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.