Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon VGS

Videregående

Her finner du kompetanseutviklingspakker som handler om lesing og skriving av digitale tekster og bruk av digitale verktøy for videregående opplæring, og lesing og skriving i alle fag. Etter hvert vil det komme flere pakker som omhandler lesing og skriving i alle fag.

Fokusgrupper
Det er laget pakker og/eller økter som behandler fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende elever, gutter, elever med språkvansker og elever med lese- og skrivevansker.

Til rektor /styringsgruppe > >