Hopp til hovedinnhold
Banne - barnhage - bokstaver

Barnehage

I kompetanseutviklingspakken Språk og leseaktiviteter presenteres leseaktiviteter for alle barnehagebarna. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål, og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i leseaktiviteter, og alle vil ha glede av det.

Slik kommer du i gang  >>