Hopp til hovedinnhold

Gutter, jenter og lesing

Gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker.

Selv om forskning kan nyansere bildet, ser vi kjønnsforskjeller i gutters og jenters utvikling av leseferdigheter, for eksempel i de store leseundersøkelsene PISA, PIRLS og nasjonale prøver i lesing, hvor jentene gjennomgående har bedre leseferdigheter enn gutter. Forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter kan også skyldes ulike interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. I målinger av voksnes leseferdigheter i dag finner vi imidlertid ikke klare kjønnsforskjeller.