Hopp til hovedinnhold

Gutter, jenter og lesing

Gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker. Selv om forskning kan nyansere bildet, ser vi kjønnsforskjeller også i skolealder, for eksempel i de store leseundersøkelsene PISA, PIRLS og nasjonale prøver i lesing, hvor jentene gjennomgående har bedre leseferdigheter enn gutter. Forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter kan også skyldes ulik interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. Det må derfor arbeides målrettet for at kjønnsforskjellene i språk- og leseferdighet ikke skal øke etter hvert som elevene blir eldre.

I utprøvingen av Språkløyper finnes det fra våren 2016 ei økt om gutter og leselyst i kompetanseutviklingspakken .

I endelig versjon av Språkløyper vil gutters og jenters lesing og skriving omhandles i flere av kompetanseutviklingspakkene.