Hopp til hovedinnhold

IGP-arbeid: Videreføring

Bevissthet om hva barnehagen trenger å jobbe videre med er viktig for at det gode språkarbeidet skal opprettholdes. Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt tidligere gjennomførte IGP-er. Noen av disse punktene vil oppleves som viktigere enn andre å jobbe videre med.

 

  • Individuelt (5 min.):
    Ta utgangspunkt skjemaet Analyse av egen praksis. Hvilke momenter vil du vektlegge i ditt videre arbeid med språk i barnehagen?
     
  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Del momentene som dere har vektlagt. Hvordan kan dere forankre og integrere momentene i neste årsplan?
     
  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Gi konkrete innspill til neste årsplan.